CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Front Squat (6×4)

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

Death by ”THRUSTERS”

OTM till fail

1 Första minuten

2 Andra osv

tills man inte klarar av minutens reps.

40/30 kg