CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Gymnastics

Metcon (AMRAP – Reps)

20 sek on: 40 off x 8

AMRAP Pullups

Vila

20 sek on: 40 off x 8

AMRAP Toes to bar
Pullups: Strikta, kippade, gummiband eller ringroddar. Välj en skalning som är utmanande!

Toes to bar: Knän/tår så högt man kommer. Träna på att få till timing i kippen

Metcon (AMRAP – Reps)

1 min on: 1 min off x 2 varv

1. DB Burpees

2. Wallballs

3. Double/single unders

4. DB Goblet squats

5. DB Hang Snatch

Rx: 25/17.5

Rx + : 30/20