Announcements

Löp workshop 22 maj på Holistic. Läs mer på hemsidan
Powerlifting workshop med Angelica 28 maj. Mer info på hemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Favorit hushållssysslan?
Styrkedag

View Public Whiteboard

Weightlifting

Deadlift (3-3-3)

Russian Twists (10-10-10/sida)

https://www.youtube.com/watch?v=ZUPCaSHFLsw

KB get ups (3-3-3/arm)

(https://www.youtube.com/watch?v=PbgrGnwg_gk)

Farmers walk (3 x max)

Med viktplatta i varje hand

Om tid finnes

Om tid finns: 100 ryska KB svingar for time 24/16