Announcements

Training Camp Barcelona 14-18 maj 2016.
Tävlingsworkshop 5-6 december.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilken övning inom CF vill du helst bli bättre på?

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: front squat

Weightlifting

Front Squat (8-8-8-8 )

Good Mornings (5-5-5 )

Metcon

Metcon (Time)

I team om 3 alla ska göra 3 varv av:

300 m rodd

10 x KB Thrusters 2×20/12

(skalning: med en KB)

Ingen får passera någon i laget. Start så fort den innan är klar på rodden