CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilken idrott skulle du helst vara världsstjärna i?

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: front squat

Weightlifting

Back Squat (3-3-3-3)

Front rack lunge w KB (5-5-5/ben)

Uppskalning: KB på raka armar

Metcon

Metcon (Time)

MetCon för time

1000 meter rodd

25 x ground to overhead 40/30

25 x wall ball 10/6

25 x box hopp 61/51

Start med 4 i varje heat.

RX+ MetCon för time

1000 meter rodd

25 x ground to overhead 60/40

25 x wall ball 10/6

25 x Burpee box hopp 61/51