CrossFit Holistic – CrossFit Kids 9-11

SAMLING:
Samling i ring

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

UPPVÄRMNING (Lekar): 10-15min

Valfria lekar

t.ex. Pizzalekenoch Fish-Game på Skierg eller Rodden

Teknik

TEKNIK: 15-20min

Thrusters (minsta stången)

Baby Wall Balls

Metcon

I PAR, (dela reps valfritt):

3x 4min AMRAP i par

10 Thrusters

10 Enarms Devils Press (lätta hantlar och visa swingen)

20+20 Meter Squat Jumps

Avslutning och summering

LEK: (om tid finnes)

SAMLING I RING:

Gå igenom och fråga alla osv.

Avsluta med applåder