Announcements

Träningsresa till Marbella 25 oktober. Läs mer på hemsidan!

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Är du en morgon- eller kvällsmänniska

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: front squat

Weightlifting

Front Squat (8-5-3-3 )

Glute Bridge (8-8-8 )

https://www.youtube.com/watch?v=rTqhhHfooxg

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 3 min AMRAP

5 x power clean

10 x lateral jumps over bar

vila 1 min

3 min AMRAP

5 x front squat

5 x burpee over bar

vila 1 min

3min AMRAP

10 x marklyft

10 x sit ups

Välj en vikt som utmanar dig men som du kan köra unbroken på alla set.

Rx+ samma som Rx idag (bara att skala upp vikterna och öka farten)