CrossFit Holistic – CrossFit Kids 9-11

SAMLING:
Samling i ring, alla springer och tvättar händerna.
Fråga runt hur veckan har varit.

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

UPPVÄRMNING/LEKAR): 10 min

Spökboll, om man blir bränd så är det 10 burpees bakom linjen

Teknik

TEKNIK: 15 min

Wall Balls

Metcon 1

TABATA: 9 min

6 Wall Balls

6 Burpees

6 RingRodd

Metcon 2

TABATA: 4min

AssBike/Rodd/skiErg

Situps

Avslutning och summering

LEK: (om tid finnes)

Vända koner

SAMLING I RING:

Gå igenom och fråga alla osv.

Avsluta med applåder