CrossFit Holistic – WOD

QOD: Favoritmaten på julbordet?

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: Shoulder press

Weightlifting

Shoulder Press (Hitta dagens 3RM)

Shoulder Press (3-3-3 på 85% av 3RM)

On the minute

OTM 6 min:

Jämn minut: 45 sek hand stand hold

Udda minut: 15-20 KB svingar

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 15 min AMRAP i par

5 x shoulder to OH 40/30

10 x Step ups på box

20 x Med ball clean över axeln 10/6

60 x SU

Rx+ MetCon 15 min AMRAP

5 x shoulder to OH 60/40

10 x Box jump over

20 x Med ball clean över axeln 10/6

30 x DU

En börjar på shoulder to Oh och sedan följs man åt i övningarna. Man får inte passera den man kör med.