CrossFit Holistic – Comeback WOD

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: hang power clean

Weightlifting

Hang Power Clean (3-3-3-3 )

On the minute

OTM 8 min

Varannan minut: 6 x renegede row

Varannan minut: 30-45 sek planka

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

8 min AMRAP

3 x hang clean

6 x front squat

9 x marklyft

12 burpee over bar

Välj en vikt som du kan frivända med god teknik. Ok att köra med två olika stänger en för clean&front squat samt en för marklyft