CrossFit Holistic – CrossFit Kids 9-11

SAMLING: Ringen på golvet

View Public Whiteboard

Warm-up

UPPVÄRMNING (Lekar):

Simon Says med kon

Rycka svans.

Ring med pinne.

Teknik

TEKNIK: (Samling i ring)

Ringar och hopprep

Metcon

12 MIN AMRAP: två och två (i par, dela reps)

20 burpee boxjump over

20 Airsquats

20 medball over box

20 cal rodd

Avslutning och summering

LEK: Valfri lek