CrossFit Holistic – CrossFit Kids 9-11

SAMLING:
Samling i ring, alla springer och tvättar händerna.
Fråga runt hur veckan har varit.

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

UPPVÄRMNING/LEKAR): 10 min

Pinnar i ring

Rycka svans

Teknik

TEKNIK: 15 min

– Klättra i rep

Metcon 1

AMRAP 8min: IGYO

5 Medball on box, high

5 Burpees over box

5 Wall Balls

Metcon 2

AMRAP 8min: IGYO

5 Box Jumps

5 Sit ups

5 DB Push Press

Metcon 3

5 Box Step Ups

5 DB Thruster

5 Air Squats

Avslutning och summering

LEK: (om tid finnes)

Rycka svans

SAMLING I RING:

Gå igenom och fråga alla osv.

Avsluta med applåder