CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilken övning inom CF vill du helst bli bättre på?

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: front squat

Weightlifting

Front Squat (8-8-8-8 )

Good Mornings (5-5-5 )

Metcon

Metcon (Time)

i team om 3 alla ska göra 3 varv

300 m rodd

10 x KB Thrusters 20/12 (skalning: med en KB)

Ingen får passera någon i laget. Start så fort den innan är klar på rodden

RX+ i team om 3 alla ska göra 3 varv

300 m rodd

10 x KB Thrusters 2 x 24/16 (skalning: med en KB)

Ingen får passera någon i laget. Start så fort den innan är klar på rodden