CrossFit Holistic – CrossFit Kids 9-11

SAMLING:
Samling i ring

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

UPPVÄRMNING (Lekar): 10-15min

Hästarna i hagen

Teknik

TEKNIK: 15-20min

Wall balls

Handstående

Ringar

Repklättring

Metcon

2x 10m Utfallssteg med två KB

2x 10m Rulla boll

10 Boll över Låda

10 Burpee Box Jumps Over

Tre varv

Avslutning och summering

LEK: (om tid finnes)

SAMLING I RING:

Gå igenom och fråga alla osv.

Avsluta med applåder