CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Frontsquat + Backsquats (4+4 x6 set)

Du gör alltså 4 Frontsquats, rackar av stången och tar den direkt för 4 Backsquats innan du vilar.

Metcon

Metcon (Time)

1 min Jägarvila

30 Gobletsquats 24/16

20 Squat jumps

Vila 3 minuter

X2