CrossFit Holistic – CrossFit Kids 9-11

SAMLING:
Samling i ring, alla springer och tvättar händerna.
Fråga runt hur veckan har varit.

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

UPPVÄRMNING/LEKAR): 10 min

Pizzaleken

Teknik

TEKNIK: 15 min

– Roddmaskin genomgång och teknik

– Boxjumps over

– Airsquat

– Abmat situps

– Ringar, skin the cat

Metcon

AMRAP 12 min

I PAR:

40 Air Squats

30 Boxjumps Over

20 cal. Rodd

10 ABmat sit ups

Det behövs minst 10min å plocka bort samt sprita utrustningen med barnen.

Avslutning och summering

LEK: (om tid finnes)

Rycka svans

SAMLING I RING:

Gå igenom och fråga alla osv.

Avsluta med applåder