CrossFit Holistic – CrossFit Kids 9-11

SAMLING:
Samling i ring

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

UPPVÄRMNING (Lekar): 10-15min

5ggr på rodden, träffa 100m.

Airsquats annars

Teknik

TEKNIK: 15-20min

TABATA:

Hopprep

Ringar

Situps

Goblet Squat

Metcon

I PAR, (dela reps valfritt):

12min AMRAP i par

10 Thrusters

10 Burpees

10 Row / Goblet Squat

Avslutning och summering

LEK: (om tid finnes)

SAMLING I RING:

Gå igenom och fråga alla osv.

Avsluta med applåder