CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilken är din favorit frukt och varför

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: Front squat

Weightlifting

Front Squat (5-5-5-5)

Front Squat (10-10-10)

på 50% av vikten ovan 3×10 mellan varje set gör 5 boxhopp (vila ca 90 sek mellan set)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon for time

Buy in 400 m rodd

Sedan 8 min AMRAP

5 x ring dips

10 x wall ball 10/6

10 x KB sving 24/16

Cash out 20 x burpee

RX+

MetCon for time

Buy in 400 m rodd

Sedan 8 min AMRAP

10 x ring dips

10 x wall ball 10/8

10 x KB sving 32/24

Cash out 20 x burpee