CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

800m Löpning

Vila 2 min

X2

När alla är i mål:

12 minuter att hitta 5 RM Deadlift

Vila 2 min

Amrap 12 min

3 Deadlifts 90% av 5 RM

6 KB Hang snatch /höger

6 KB Hang snatch / vänster

12 Back step lunge (KB over head)