Announcements

Holistics Paleoutmaning startar 5 september. 30 dagars fokus på kost som gör dig starkare.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad är det bästa med hösten

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Uppvärmning: KB wind mill

Teknik: One arm KB press

Weightlifting

One Arm KB press (3-3-3-3/arm)

Metcon

1: Metcon (Time)

MetCon 21-15-9

Push press 40/30 (skalning: press med KB)

Ball slams 10/6

Rx+ MetCon 21-15-9

Push press 60/40

Ball slams 10/8

Vila 3 min innan start av nästa

2: Metcon (Time)

MetCon 21-15-9

Burpee

Wall balls 10/6

Rx+ MetCon 21-15-9

Burpee box hopp

Wall balls 10/8

Om tid finnes

Om tid finns: öva på TGU