Announcements

Training Camp Barcelona 14-18 maj 2016.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Det bästa med vintern

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: Snatch balance + hang snatch

Weightlifting

Hang Snatch (2-2-2-2-2)

()

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon

3 varv av AMRAP på varje station

60 sek wall balls

60 sek vila

60 sek rodd

60 sek vila

60 sek Burpee box over

60 sek vila

Börja på olika stationer