Announcements

Träningsresa till Marbella 25 oktober. Läs mer på hemsidan!

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilken person i världshistorien skulle du helst äta middag med?

View Public Whiteboard

Warm-up

Uppvärmning: KB arm bar

Teknik: Push press

Weightlifting

Push Press (Hitta dagens 5 RM)

Push Press (3-3-3-3)

Sedan 3 reps på dagens 5 RM start varje 90 sek totalt 4 set.

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon i team om 3 AMRAP 30 min

Någon i laget ska alltid utföra 300 m rodd

De övriga två kör vartannat varv av:

30 sek stå i toppen av ett marklyft 80/50

10 x box jump overs

5 x push up

Turvisas om att ro 300:ingarna

RX+ samma som RX men ro snabbare, hoppa högre och gör snabbare push ups