Announcements

Tisdagar kl 18.00 Löpgrupp. Löpande anmälan.

CrossFit Holistic – WOD

— Styrkedag —

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam uppvärmning

Teknik

Snatch pulls (http://www.catalystathletics.com/exercise/97/Snatch-Pull/)

Weightlifting

Snatch Pull (3-3-3-3)

Weightlifting

KB get ups (3×5/arm Get ups)

(https://www.youtube.com/watch?v=PbgrGnwg_gk)

Weightlifting

Renegade Row (3×8/arm )

https://www.youtube.com/watch?v=Ggaj8hB0BUY

Metcon

Metcon (No Measure)

3x60sek planka i par en jobbar en vilar (viktat vid behov)