Announcements

Boxfest&Boxmästerskap 31 oktober. Anmäl i FB gruppen
Training Camp Barcelona 14-18 maj 2016.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Om du inte tränat CrossFit vad skulle du då träna?

View Public Whiteboard

Warm-up

Styrkedag

Weightlifting

Snatch Grip Deadlift (8-8-8-8 inte på maxvikter (fokus teknik))

Get ups (3×5/arm Get ups)

Renegade Row (Renegade row med KBs 3×8/arm )

https://www.youtube.com/watch?v=Ggaj8hB0BUY

Metcon

Metcon (No Measure)

3x60sek planka i par en jobbar en vilar (viktat vid behov)