CrossFit Holistic – CrossFit Kids 9-11

SAMLING:
Samling i ring, alla springer och tvättar händerna.
Fråga runt hur veckan har varit.

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

UPPVÄRMNING/LEKAR): 10 min

Teknik

TEKNIK: 15-20 min

Hopprep

Rep

Stå på händer

Metcon

AMRAP 9 min

I PAR:

40 Hopprep

30 Swingar

20 Box step up

Det behövs minst 10min å plocka bort samt sprita utrustningen med barnen.

Avslutning och summering

LEK: (om tid finnes)

Typ Pizzaleken eller motsv.

SAMLING I RING:

Gå igenom och fråga alla osv.

Avsluta med applåder