Teknik: Snatch grip press/push press
Styrka: SNPP 4×5 med stigande vikt på varje set

OTM i 15 min
20 KB sving 24/16
15 push ups
*minska push up med en för varje varv