CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad tränade du innan CrossFit?

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik:

Toes to bar

Knees to elbows

On the minute

OTM 6 min:

Jämn minut: 10 x T2B eller K2E

Ojämn minut: 30-45 sek ring planka

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

MetCon 3 varv av

60 sek ARMAP Push ups

vila 60 sek

60 sek AMRAP wall balls

vila 60 sek

60 sek AMRAP ball slams

Rx+ MetCon 3 varv av

60 sek ARMAP Hand release push ups

vila 60 sek

60 sek AMRAP wall balls

vila 60 sek

60 sek AMRAP toes to bar

Om tid finnes

Om tid finns: öva på handstående