CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

40 Min AMRAP

500 m löpning

3 varv:

12 Deadlifts

9 Hang power cleans

6 Shoulder to over head

500 m löpning

3 varv:

30 KB swings

40m Utfallssteg med Kb

500 m löpning

20 Cal Ski

20 Cal Row

20 Cal Bike

(Ordningen beroende på vad som är ledigt)

Börja sedan om från toppen