CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad tränade du innan CrossFit?

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik:

Toes to bar

Knees to elbows

On the minute

OTM 8 min:

Jämn minut: 10 x T2B eller K2E

Ojämn minut: 30-45 sek ring planka

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

MetCon 3 varv av

60 sek ARMAP Push ups

vila 60 sek

60 sek AMRAP sit ups

vila 60 sek

60 sek AMRAP ball slams 10/6