CrossFit Holistic – CrossFit Kids 9-11

SAMLING:
Samling i ring

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

UPPVÄRMNING (Lekar): 10-15min

Valfria lekar

t.ex. Pizzalekenoch Fish-Game på Skierg eller Rodden

Teknik

TEKNIK: 20min

Hanstand

Rope Climb

Metcon

I PAR, (dela reps valfritt):

12 min AMRAP

20 Rodd

20 Assbike

60 box jumps over

Avslutning och summering

LEK: (om tid finnes)

SAMLING I RING:

Gå igenom och fråga alla osv.

Avsluta med applåder