Main – WOD

Styrkedag

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

Teknik: marklyft

Weightlifting

Deadlift (3-3-3-3)

Turkish Get Up (3×3/arm)

Gymnastics

Hollow rock (3 x 20 )

Skalning: Hollow rock hold 3 x maxtid

Back extentions (10-10-10)

Viktat om det behövs