CrossFit Holistic – CrossFit Kids 9-11

SAMLING:
Samling i ring, alla springer och tvättar händerna.
Fråga runt hur veckan har varit.

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

UPPVÄRMNING/LEKAR): 10 min

Teknik

TEKNIK: 15

Stå på händer

Rep

Medball

Metcon

I PAR:

16min AMRAP

50 DB Snatch

50 Gobletsquats (med DB)

50m Lunge med DB OH

Det behövs minst 10min å plocka bort samt sprita utrustningen med barnen.

Avslutning och summering

LEK: (om tid finnes)

Typ Pizzaleken eller motsv.

SAMLING I RING:

Gå igenom och fråga alla osv.

Avsluta med applåder