Styrka:
Marklyft Hitta tung 5:a
Sedan 3×3 på vikten ovan

MetCon
3 min AMRAP: Boxhopp

vila två min sedan

6 min AMRAP av
10 x Ball slams
10 x Half moons
10 x Utfallssteg med boll Over head