CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Back squat

Weightlifting

Back Squat (8-8-8-8)

Good Mornings (8-8-8)

Metcon

Metcon (3 Rounds for time)

MetCon:

3 varv av

10 x front squat på ca 50% av 1RM

400 meter rodd (maxfart)

Start i heat om 4. Ca 4 min vila mellan intervaller, alla i heatet startar samtidigt på alla varv.