CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik Split Jerk

Weightlifting

Split Jerk (1RM)

Gör sedan 10 set 5or paå en bekväm vikt daär du kan jobba med god form

Shoulder Press (5×5 )

5s paus både uppe och nere i pressen, varje rep