CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Weightlifting

Squat Snatch (2 RM )

På dagens 2 RM :

10 @ 90 %

10 @ 80%

10 @ 70%

Dessa ska göras som singlar och inte på tid, vila mellan varje lyft och fokusera på det man gör.

Om tid finns

Snatch Pull (5×3)