CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

Tall snatch (5×5)

Tall snatch till Power catch.

Vi drar alltså armarna lite högre för att kunna fånga dem i Power position.

Weightlifting

Power Snatch + Hang Power Snatch (Weight)

EMOM 30 min

Min 0-15 2+2

Min 16-30 1+1

Stegrande vikt hel vägen.

Sista 2-4 setten ska vara utmanande.