CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

OTM till fail

1 snatch varje minut tills du inte klarar en snatch.

Då fortsätter du direkt med,

1 clean varje minut tills du inte klarar det nå mer.

Då gör du marklyft tills du hittar dagens tunga etta genom 1 lyft varje minut.

Öka med 1,25-2,5 / sida beroende på hur mycke man kan lyfta.

Timecap 40 min