CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Weightlifting

Squat Clean 1 RM

Within 20 min

Buy in 80 Barfacing Burpees

När man är klar med sina Burpees har man resterande av tiden på sig att lyfta 1 RM Squat Clean

Vila 5 min sedan

15 Stycken Squat cleans på 90% av dagens tyngsta

Detta med kvalité