CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

Tall snatch (5×5)

Weightlifting

Snatch (1 Rep var 20s x6 reps vila 2 min x6 set)

Lättare vikt på första intervallen och under varje vila kan man öka vikt

Snatch Pull (3×5)