CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Power Snatch (1 RM Power snatch )

Squat Snatch (1 RM Squat snatch )

Metcon

Metcon (No Measure)

For Quality

30 set av :

1 Power Snatch + 1 Squat snatch Tng

@ 70-80% av 1 RM Power Snatch

– om vikten känns för lätt givetvis utmana er själva