CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Squat Clean (Waves)

Squat clean Waves

3-2-1

x2 Rounds

2-1-1-1

x2 Rounds.

Vila 45s mellan set

2 min mellan rundor

Börja första rundan på omkring 75-80% av 1RM. Öka sedan vikt varje runda beroende på hur det känns

Använd samma vikt för varje hel runda

4 Rundor totalt