CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik splitjerk

Weightlifting

Split Jerk (Hitta 2 RM)

Sedan på 50% gör 5×10 med 2 s paus i catch positionen