CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

Tall snatch (5×5)

Weightlifting

Squat snatch + Over head Squat (2+2 E2M x10)

Börja lättare och bygg till ett utmanande set under dom 10

Om tid finns

Snatch Pull (5×2 på 110% av dagens komplex )