CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

Tall clean (5×5)

Weightlifting

Squat clean + Frontsquat + Squat clean (2+2+1 E2M x10)

Börja lättare och bygg till ett utmanande set under dom 10

Om tid finns

Clean Pull (5×2 på 110% av dagens komplex )