CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

Tall snatch (3 tall snatch + 3 Over head squats x5 set )

Weightlifting

Squat Snatch (1 rep E 20s x 6 vila 2 x6 set)

Börja lättare och öka vikt för varje runda

Snatch Pull (3×5 på 110%. Av dagens tyngsta )