CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

(No Measure)

Uppvärmning axlar

Split Jerk (Teknikträning.)

Split Jerk (3 striktpress, 3 pushpress, 3 jerk – 60 sek vila.)