CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

skivstångs värmning

Weightlifting

Clean and Jerk (1RM)

Sedan 5 set 5or på 60 % av 1RM, fokus bra teknik

Clean Pull (3-3-3-3)