Announcements

Holistic After Work fredag 17 maj!

CrossFit Holistic – Teknik WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik power cleans och att hitta höft träffen i draget och nedgång från frontrack till att göra tng power cleans

Power Clean (15 set x 4 Reps )

Noga med höft och nedgång.

Medeltunga vikter. inte 4RM