CrossFit Holistic – Ute CrossFit

View Public Whiteboard


”I marschallernas sken”

Warm-up

Kortleken

Metcon

30 min AMRAP, To2

50 G2O + OHS med viktplatta (dela på två)

50 Shoulder Taps (vardera)

50 Burpee Squats (dela på två)

50 Single Leg V-ups (vardera)

50 10m-längder Shuttle Run (dela på två)